شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 65 مورخ 3 / 3 / 1401 شوراي اسلامي شهر اسلاميه مجموعه پارك بانوان را براي مدت 10 سال و بر اساس قيمت پايه كارشناسي ) 000 000 10 ريال (براي سال اول و براي سالهاي بعد با افزايش 20 درصد نسبت به سال قبل به شرح ذيل بر اساس شرايط واگذاري پيوست به واجدين شرايط به صورت اجاره واگذار نمايد ضمناً مزايده مربوطه از طريق سامانه ستاد الكترونيك دولت به آدرس https://setadiran.ir صورت مي گيرد.
تاریخ دریافت اسناد شرکت در مزایده: از روز شنبه مورخ 29 / 5 / 1401 لغایت روزپنجشنبه مورخ 03 / 6 / 1401
آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداري روز یكشنبه مورخ 13 / 6 / 1401
تاریخ بازگشایی اسناد مزایده: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 14 / 6 / 1401
همچنين متقا ضيان مي توانند جهت اطلاع بيشتر از شرايط مزايده با شماره تلفن 05632743520 امورمالي شهرداري تماس حاصل نموده،ويا وب سايت شهرداري به آدرس www.eslamiyeh.ir مراجعه نمايند.

 آگهي مزايده عمومي واگذاري پارك بانوان شهر اسلاميه

شرايط واگذاري پارك بانوان

فرم مبلغ پيشنهادي شركت در مزايده عمومي واگذاري پارك بانوان شهر اسلاميه

تعهدنامه شركت كننده در مزايده واگذاري پارك بانوان شهرداري اسلاميه بصورت اجاره عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي)مورخ 22 / 10 / 1337 )

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09153350438

تلفن شهرداری :2-05632742650   فکس :05632742420

داخلي روابط عمومی:120

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز15
بازدید دیروز51
بازدید هفته422
بازدید ماه2807
کل بازدید213549