شهرداری اسلاميه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  152مورخ 31/2/1399 شورای اسلامی شهر اسلاميه امور خدمات شهري و فضاي سبز (رفت و روب و جمع آوري زباله ـ توسعه و نگهداري فضاي سبزـ امور نقليه و قسمتي از خدمات پشتيباني) را به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید . پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ اسناد شركت در مناقصه به سايت شهرداري اسلاميه به‌ آدرس www.eslamiyeh.ir مراجعه نمايند .

ـ مدت زمان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا تاريخ 1/5/1399 می باشد.

ـ سایر جزئیات به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 152 مورخ 1399/2/31 شوراي محترم اسلامي شهر اسلاميه، امور بهره برداري ، نگهداشت و تعميرات جايگاه عرضه سوخت CNG خود را از طريق مزايده واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32743520ـ056 واحد امور مالي شهرداري تماس و جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري اسلاميه به آدرس www.eslamiyeh.ir مراجعه نمايند.

اسناد مزايدهبه گزارش روابط عمومي شهرداري اسلاميه ، شهردار اسلاميه از زيرسازي و آسفالت تعدادي از معابر شهر اسلاميه جمعا به متراژ 7000 متر مربع و با صرف بيش از 850تن آسفالت در يك ماهه اخير خبر داد . اين معابر شامل زيرسازي و اسفالت فرعي هاي خيابان بهشتي شمالي (بهشتي شمالي 11 و 14) ، آسفالت فرعي هاي خيابان شهيد نيكودل (نيكودل 1 و 3) و آسفالت خيابان فردوسي مي باشد.

مهندس خطيب همچنين خاطر نشان كرد: ارتقاي كيفيت آسفالت و روكش معابر و خيابانهاي اصلي و فرعي شهر اسلاميه يكي از ضروريت هاي اجتناب ناپذير و اساسي و در اولويت اقدامات عمراني شهرداري قرار دارد.

 شهرداری اسلاميه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  152   مورخ 99/2/31شورای اسلامی شهر اسلاميه ، امور خدمات شهري و فضاي سبز (رفت و روب و جمع آوري زباله ـ توسعه و نگهداري فضاي سبزـ امور نقليه و قسمتي از خدمات پشتيباني) را از مورخ 1399/5/1 لغايت 1400/2/31 (به مدت 10 ماه) بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید .شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 144مورخ 98/12/10 شوراي اسلامي شهر اسلاميه و ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها ، نسبت به واگذاري تعداد 4 واحد تجاري و يك قطعه زمين جهت جمعه بازار خودرو به صورت اجاره از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09153350438

تلفن شهرداری :2-05632742650   فکس :05632742420

داخلي روابط عمومی:120

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز8
بازدید دیروز51
بازدید هفته415
بازدید ماه2800
کل بازدید213542