افتتاح اولین پایانه خرید زعفران در محل جمعه بازار باغشهر اسلامیه

 اولین پایانه خرید زعفران در محل جمعه بازار شهر اسلامیه در روز جمعه مورخ 1400/7/30 افتتاح شد و در تمام روز های هفته در فصل برداشت گل زعفران باز خواهد بود.

 

(روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامیه)

 شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 202مورخ 1400/04/12شوراي اسلامي شهر اسلاميه نسبت به فروش تعداد 11 قطعه زمين از طريق مزايده كتبي و غيرحضوري اقدام نمايد.شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد بند يك صورتجلسه شماره 195 مورخ1399/12/17 شوراي اسلامي شهر اسلاميه ، تعداد 6 واحد تجاري را از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره واگذار نمايد.شهرداري اسلاميه در نظر دارد نسبت به خريد قير 60/70 جهت معابرسطح شهر اسلاميه از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي و سامانه تداركات الكترونيكي دولت اقدام نمايد.برات كرامتي زاده پاكبان متعهد شهرداري اسلاميه توسط شهروندان تقدير و تكريم شد.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09153350438

تلفن شهرداری :2-05632742650   فکس :05632742420

داخلي روابط عمومی:120

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز8
بازدید دیروز51
بازدید هفته415
بازدید ماه2800
کل بازدید213542