شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد بند يك صورتجلسه شماره 8 مورخ1400/06/18 شوراي محترم اسلامي شهر ،اداره امور بهره برداري، نگهداشت و تعميرات وتجهيزات و تأسيسات جايگاه عرضه سوخت CNG را واگذار نمايد.

لذا شايسته است پيشنهادات خود حداكثر تا روز سه شنبه مورخ1400/08/25 از طريق سامانه ستاد الكترونيك دولت به آدرس www.setadiran.ir  ثبت نمايند. و مدارك به دبيرخانه شهرداري تحويل گردد.

ضمناً متقاضيان مي توانند جهت اطلاع بيشتر از شرايط مزايده با شماره تلفن 05632743520 امورمالي شهرداري تماس حاصل نموده.ويا وب سايت شهرداري به آدرس www.eslamiyeh.ir مراجعه نمايند.      

 

شرايط عمومي شركت در مزايده

اسناد شركت در مزايده

اسناد شركت در مزايده

تعهد نامه شركت كننده در مزايده اجاره

 

             

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09153350438

تلفن شهرداری :2-05632742650   فکس :05632742420

داخلي روابط عمومی:120

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز63
بازدید دیروز82
بازدید هفته679
بازدید ماه3127
کل بازدید235562