شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد بند يك صورتجلسه شماره 195 مورخ1399/12/17 شوراي اسلامي شهر اسلاميه ، تعداد 6 واحد تجاري را از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره واگذار نمايد.

 شايسته است پيشنهادات خود را حداكثر تا روز چهار شنبه مورخ1400/02/01 درپاكت درب بسته به دبيرخانه شهرداري تسليم نموده و رسيد دريافت دارند.

ضمناً متقاضيان مي توانند جهت اطلاع بيشتر از شرايط مزايده با شماره تلفن 05632743520 امورمالي شهرداري تماس حاصل نموده ويا به وب سايت شهرداري به آدرس www.eslamiyeh.ir مراجعه نمايند.                   

آكهي شركت در مزايده

شرايط شركت در مزايده

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09153350438

تلفن شهرداری :2-05632742650   فکس :05632742420

داخلي روابط عمومی:120

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز6
بازدید دیروز195
بازدید هفته625
بازدید ماه1057
کل بازدید222833