شهرداري اسلاميه در نظر دارد با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها ، نسبت به فروش يكدستگاه نيسان پيشرو و همچنين فروش لوازم اسقاطي و مستعمل از طريق مزايده حضوري اقدام نمايد.

شرايط شركت در مزايده:

1ـ تاريخ مزايده حضوري : دوشنبه مورخ 97/11/15ساعت 9 صبح ـ پاركينگ شهرداري اسلاميه

2-مبالغ سپرده شركت در مزايده جهت لوازم مستعمل ومزايده فروش يكدستگاه نيسان هركدام به تفكيك مبلغ 000 000 10ريال

 3-چنانچه برندگان اول،دوم،سوم مزايده از انجام معامله منصرف گردند، سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4-شهرداري در رد و يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

5-قيمتهاي نهايي مورد مزايده بصورت نقدي خواهد بود.

6-هزينه درج آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

7-به مبلغ نهايي 9%ماليات بر ارزش افزوده نيز اضافه خواهد گرديد.

8-هزينه انتقال سند خودرو بر عهده خريدار خواهد بود.

متقاضيان مي توانند جهت اطلاع بيشتر از شرايط مزايده با شماره تلفن 05632743520 امورمالي شهرداري تماس حاصل نمايند . 

مزايده حضوري

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09155343151

تلفن شهرداری :2-05632742651   فکس :05632742650و05632742420

داخلي روابط عمومی:113

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز66
بازدید دیروز103
بازدید هفته501
بازدید ماه1627
کل بازدید25476