برات كرامتي زاده پاكبان متعهد شهرداري اسلاميه توسط شهروندان تقدير و تكريم شد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسلاميه در مراسم آخرين نماز جمعه سال 1399 شهر اسلاميه و با حضور حجه الاسلام شاكري امام جمعه محترم اسلاميه، بخشدار اسلاميه ، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر اسلاميه از آقاي برات كرامتي زاده پاكبان شهرداري اسلاميه  توسط شهروندان و اصناف محترم تقدير بعمل آمد.