طبق مصوبه شماره ۷۶ شورای اسلامی شهر اسلامیه ، انتخابات هیئت رئیسه ی شورای شهر برای سال دوم شورای ششم به شرح ذیل اعلام میگردد.

۱-جناب آقای خلیل آذرهمایون(رئیس)
۲-جناب آقای مهدی مینای زارع(نائب رئیس)
۳-جناب آقای علی محب راد(منشی)
۴-جناب آقای مهدی بیکیزاده(خزانه دار)
۵-جناب آقای علی محمد شاهی(عضو عادی)

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامیه