شهرداری اسلاميه در نظر دارد به استناد صورتجلسهشماره  109 مورخ 98/4/1 شورای محترم اسلامی شهراسلاميه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب، جمع‌آوری زباله نگهداري فضاي سبز و امور خدمات اداري و تأسيسات خود را  با رعایت آئین‌نامه مالي و معاملاتی شهرداریها و بصورت حجم کار از طریق مناقصه عمومی  يك مرحله اي به شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید.

  

رديف

شرح مناقصه

مدت اجرا

مبلغ برآورد اوليه به ميليون ريال

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميليون ريال

رشته مورد نياز

نوع تضمين شركت در مناقصه

1

انجام امور خدمات شهري (رفت و روب ، جمع آوري زباله) نگهداري فضاي سبز و امور خدمات اداري و تأسيسات

10 ماه

8500 ميليون ريال

425 ميليون ريال

شركت هاي داراي صلاحيت در انجام امور خدماتي ، فضاي سبز و تأمين نيرو

ـ واريز نقدي به حساب سيباي 3100003540002

ـ ضمانتنامه بانكي

ـ چك تضمين شده بانكي

کارفرما: شهرداری اسلاميه

محل تامین اعتبار: منابع داخلي شهرداري

تاریخ دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ 98/4/4 لغایت ساعت 10 صبح مورخ98/4/20

آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/4/22

محل تسلیم پاکات مناقصه: اسلاميه- خيابان امام خميني (ره)ـ شهرداري اسلاميه ـ دبيرخانه

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/4/23

پاکات ارزیابی،تضمین مناقصه و پیشنهاد قیمت با هم دریافت و پس از ارزیابی و تایید تضمین ارائه شده، پیشنهاد قیمت شرکتهای تایید شده بازگشایی خواهد شد.

 - جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه به سايت شهرداري اسلاميه به آدرس www.eslamiyeh.ir   مراجعه نمایيد.ضمناً مناقصه گر مي بايست پيشنهاد خود را در سامانه مناقصات كشوري به آدرس https://iets.mporg.ir ثبت نمايد .

ضمناً پرداخت هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

آگهي مناقصه

حجم فعاليتها

شرايط شركت در مناقصه

شرايط اختصاصي پيمان

تعهدنامه منع مداخله

فرم اعلام مبلغ پيشنهادي

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09120321066

تلفن شهرداری :2-05632742651   فکس :05632742650و05632742420

داخلي روابط عمومی:113

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز26
بازدید دیروز77
بازدید هفته103
بازدید ماه1583
کل بازدید20599