شهرداری اسلاميه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  1397/2/8 شورای محترم اسلامی شهراسلاميه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب، جمع‌آوری زباله ) نگهداري فضاي سبز و امور خدمات اداري و تأسيسات خود را  با رعایت آئین‌نامه مالي و معاملاتی شهرداریها و بصورت حجم کار از طریق مناقصه عمومی به مدت يك سال به شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید.

 

ردیف

شرح مناقصه

مدت اجرا

مبلغ برآورد اوليه  به ميليون ريال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میلیون ریال

رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در مناقصه( به يكي از حالات زير)

1

انجام امور خدمات شهري (رفت وروب،جمع آوري زباله) ،نگهداري فضاي سبز و امور خدمات اداري و تأسيسات

12 ماه

940 6

347

شرکت‌های دارای صلاحیت در انجام امور خدماتی، فضای سبز و تامین نیرو

1-واریز نقدی به حساب سپرده 3100003540002

2-ضمانتنامه بانکی

3-چک تضمین شده بانکی

کارفرما: شهرداری اسلاميه

محل تامین اعتبار: درآمدهای جاری شهرداری

تاریخ دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ 97/2/16 لغایت 97/2/29

آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1397/2/30

محل تسلیم پاکات مناقصه: اسلاميه- دبيرخانه شهرداری

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/2/30

پاکات ارزیابی،تضمین مناقصه و پیشنهاد قیمت با هم دریافت و پس از ارزیابی و تایید تضمین ارائه شده، پیشنهاد قیمت شرکتهای تایید شده بازگشایی خواهد شد.

 - جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه به سايت شهرداري اسلاميه به آدرس www.eslamiyeh.ir   مراجعه نمایيد.لازم به توضيح است مناقصه‌گر بايد پيشنهاد خود را در سامانه مناقصات كشور و سامانه تداركات الكترونيكي دولت ثبت نمايد . كليه مراحل مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذيرفت .

ضمناً پرداخت هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

آگهي مناقصه        

حجم فعاليتها

شرايط شركت در مناقصه

فرم اعلام مبلغ پيشنهادي

شرايط اختصاصي پيمان

تعهدنامه منع مداخله

 

                 

                                                                                                                  

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09120321066

تلفن شهرداری :2-05632742651   فکس :05632742650و05632742420

داخلي روابط عمومی:113

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز47
بازدید دیروز133
بازدید هفته283
بازدید ماه3032
کل بازدید18372