شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 334 مورخ 1396/11/2 شوراي محترم اسلامي شهر اسلاميه ، اداره امور بهره برداري ، نگهداشت و تعميرات و تأسيسات جايگاه عرضه سوخت cng را واگذار نمايد .

شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 334 مورخ 1396/11/2 شوراي محترم اسلامي شهر اسلاميه ، اداره امور بهره برداري ، نگهداشت و تعميرات و تأسيسات جايگاه عرضه سوخت cng را واگذار نمايد . لذا شايسته است پيشنهادات خود را حداكثر تا روز شنبه مورخ 1397/2/1 در پاكت درب بسته و لاك و مهر شده به دبيرخانه شهرداري تسليم نموده و رسيد دريافت دارند . ضمناً متقاضيان مي توانند جهت اطلاع بيشتر از شرايط مزايده با شماره تلفن 06532748233 امور مالي شهرداري تماس حاصل نمايند .                رضا مطلبي پور-شهردار اسلاميه

آگهي مزايده

شرايط عمومي مزايده

تعهدنامه منع مداخله

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09120321066

تلفن شهرداری :2-05632742651   فکس :05632742650و05632742420

داخلي روابط عمومی:113

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز47
بازدید دیروز133
بازدید هفته283
بازدید ماه3032
کل بازدید18372